КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ


Каква е каузата на събитието? Какво е нужно да бъде постигнато и какво е посланието, което искаме да предадем на аудиторията? Как то би изглеждало без ограниченията на съзнанието? Как постигнатите резултати ще допринесат за развитието на бизнеса ви в бъдеще? С какво събитието ще обогати участниците и как ще подпомогне връзката между тях и компанията ви? Това са част от въпросите, с които започваме подготовката на специално събитие. Специални стават проектите, в които създаваме заедно въздействащо събитие, съчетавайки креативността, компетентността и ресурсите на нашия и вашия екип. Знаем, че събитията оживяват, чрез съвременните ивент технологии, които неизменно допълват личното преживяване за участниците и го правят запомнящо се.Разберете повече за нашия интегриран към събитията подход тук.

НАУЧНИ И МЕДИЦИНСКИ КОНФЕРЕНЦИИВ CIC вярваме, че споделянето на знание и опит е мост, който свързва хората. В нашата работа се стремим да осигуряваме благоприятната среда и условия за клиентите ни да развиват успешна и значима научна дейност, която да предадат към тяхната общност по интересен и специален начин. Едно от ключовите ни направления е организацията на медицински конгреси и конференции, третиращи социално значими заболявания. Чрез грижовния ни и професионален подход към събитията, които са ни доверени, изразяваме нашата социална отговорност и съпричастност към мисията на различните общности в науката и медицината. Научете повече за нас и нашия модел на упр
авление на събития тук

КОМПЛЕКСНА ЛОГИСТИКА НА ДРУЖЕСТВА


Дългогодишният ни опит в организацията на медицински конгреси и конференции, както и стабилните партньорства, създадени във фармацевтичната индустрия през годините, ни дават възможност да разбираме клиентите ни наистина добре и да допринасяме за надграждане на научноизследователската им дейност. Нашият конгресен ноу-хау интегрира необходимите ресурси, с които се стремим да подпомагаме стратегическото развитие на медицински дружества и асоциации.  Можете да се запознаете със стратегическите направления в нашата дейност и доверието, което получихме през годините тук.  

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

 

По време на първия и втория програмен период, CIC реализира проекти с министерства, агенции, представители на съдебната власт, институти, висши учебни заведения, общини и други бенефициенти по оперативни програми. Всички проекти са осъществени в резултат на спечелени обществени поръчки по ЗОП.  Логистичната подкрепа на CIC включва комуникационни и промоционални дейности, туристически и конферентни пакети, анкетиране, финансово администриране и отчетност,  както и други, специфични за проекта дейности.Повече за проектите реализирани през първи и втори програмен период, можете да откриете тук.

Предстоящи събития

Събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС
  • 01.01.2018 - 01.01.2019

Министерство на труда и социалната политика

„Предоставяне на услуги, свързани с логистично осигуряване на събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС“

Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
  • 01.01.2018 - 16.09.2020

Обществена поръчка за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати със следните обособени позиции:

По обособена позиция № 1 „ Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“- организиране на информационни събития и
По обособена позиция № 3 „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“- организиране на информационни събития.

48-ми Европейски конгрес по когнитивнo - поведенческа терапия EABCT 2018
  • 05.09.2018 - 08.09.2018

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

КЛИЕНТИ