НАЧАЛО » Събития | регистрация » Пролетна научна конференция: Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото

Информация за събитието

  • 17.03.2017 - 19.03.2017
  • Интерхотел Сандански, гр. Сандански

Пролетна научна конференция: Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото

Покана

Уважаеми колеги,
уважаеми партньори,

Бих искала да отправя покана към Вас за участие в нашата ежегодна среща - Пролетна научна Kонференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“, която ще се проведе в периода 17 - 19 март 2017 г.
За поредна година обединяваме специалистите в областта на оториноларингологията в страната, като им даваме възможност за дискусия, представяне на нови идеи и доклади с ключово значение за ежедневната клинична и базисна научна практика.
Пролетната научна Kонференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“ е дългогодишен проект, чиято цел е повишаване степента на квалификация на всички участници чрез обменяне на ценен опит. Основната идея е чрез обединени усилия да спомогнем за по-добрата информираност на всеки от нас.
От свое име и от името на Организационния комитет, Ви благодаря за партньорството, научния принос и активното присъствие, които през годините направиха възможно реализирането на Конференцията.
Очаквам Ви в Интерхотел Сандански.

С уважение,
Проф. д-р Диана Попова
Председател на Организационния комитет
Председател на Асоциацията на лекарите
по оториноларингология - ИСУЛ