see here

first_text= Презентация - HI-RTE / Хитачи тъканна еластография в реално време – доказани диагностични възможности, всички приложения 28 – 30 Май 2009, Боровец
second_text=fs_38
ref_load=