XVII Национален конгрес по Неврология с международно участие

Българско дружество по неврология

В рамките на няколко дни специалисти от страната и чужбина ще коментират най-актуалното в областта на неврологията, ще се даде отговор на нови и интригуващи въпроси, свързани с превенцията, ранната диагностика и съвременното лечение на най-значимите неврологични заболявания.

Събития - 2018

Събития - 2017