XI Балкански конгрес по оториноларингология

Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия

Събитието ще даде възможност за обмяна на високо специализиран медицински опит и знания, за споделяне на нови методи и практики. Сателитните симпозиуми ще представят модерни продукти и технологии. По време на конгреса ще имате възможност да създадете нови контакти и да заздравите старите.

Събития - 2018

Събития - 2017