НАЧАЛО » Събития | регистрация » IV Национална конференция по Хепатология

Информация за събитието

 • 07.12.2018 - 08.12.2018
 • Национален дворец на културата, гр. София
Регистрация

IV Национална конференция по Хепатология

Покана

Уважаеми колеги,

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в Четвъртата Национална конференция по хепатология, която ще се състои на 7 - 8 декември 2018 г. в гр. София, Национален дворец на културата.

Темата на тазгодишната конференция е посветена на чернодробните прояви при заболявания на други органи и системи. Интердисциплинарните болестни взаимодействия са ежедневно събитие в клиничната практика и изискват координирани компетентни усилия за навременната им диагноза и съответно терапевтично поведение. От първостепенно значение за успешно разрешаване на клиничната задача е предварителната информираност и нагласата за поливалентно корелативно мислене. Ще бъдат разгледани увреждания на черния дроб при различни състояния от Вътрешната медицина, както и от други области на медицината.

Тематиката представлява практически интерес за лекари от различни специалности.
По традиция, и тази година млади гастроентеролози ще представят научни проекти
и клинични случаи.

С уважение:

Проф. Л. Матева (председател на БАИЧД)
Проф. Крум Кацаров ( председател на БДГЕ )

Основни теми

ЧЕРНОДРОБНИ ПРОЯВИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДРУГИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ
Чернодробни прояви при:
 • сърдечно-съдови
 • белодробни
 • бъбречни
 • ендокринни
 • хематологични
 • ревматологични
 • неврологични
 • инфекциозни и дерматологични заболявания
Чернодробни увреждания при онкологична терапия
Чернодробни прояви при критично болни и след операция
Бременност и черен дроб

Регистрация

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ДЕЛЕГАТИ

Ранна такса участие преди 15 септември
Членове на БАИЧД:     180 лв.            
Нечленове на БАИЧД:  240 лв
Специализанти и докторанти : 120 лв
           
Късна такса участие  след 15 септември
Членове на БАИЧД:     230 лв.            
Нечленове на БАИЧД:  290 лв
Специализанти и докторанти : 180 лв
 
РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА ЗА ДЕЛЕГАТИ ВКЛЮЧВА:
 •  Участие в пленарните сесии на конференцията
 • Достъп до медицинско изложение
 • Делегатски комплект
 • Сертификат
 • Кафе паузи, обяд и вечеря
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ И ДЕПОЗИТ ЗА ПЪРВА НОЩУВКА МОГАТ ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ:

•           Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18     
Получател:  Компания за международни конгреси ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитиетo HEPATOLOGY2018.

•           В офиса на CIC Ltd., на адрес:       
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

 

Настаняване

При необходимост от настаняване, моля, свържете се с:
Компания за международни конгреси - CIC Ltd.
Румяна Пеева
Мобилен: +359 885 35 89 29
тел.: +359 2 892 08 09 до 50
e-mail: rpeeva@cic.bg

За да получите информация относно възможните хотели и вид стаи спрямо Вашето желание.
Хотелската резервация е валидна само след регистрация за участие и пълно предплащане на заявените нощувки.

 
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ И ДЕПОЗИТ ЗА ПЪРВА НОЩУВКА МОГАТ ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ:

•           Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18     
Получател:  Компания за международни конгреси ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитиетo HEPATOLOGY2018.

•           В офиса на CIC Ltd., на адрес:       
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

 

Резюмета

Краен срок за изпращане: 10 септември 2018 г.

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет на събитието. Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 250 думи и се състои от цел, материал и методи, резултати, изводи и заключение.
Абстрактите се изпращат в електронен вид на адрес: jordan.georgiev.genov@gmail.com


Одобрените от Научния комитет резюмета, доклади и постери ще бъдат включени в научната програма и ще бъдат публикувани в специалното конгресно издание, което ще получат всички регистрирани делегати. Формата за участие в постерната сесия е електронна! Подложна бланка за постерната презентация и пълна информация относно форматите на доклада ще получите допълнителна информация.