НАЧАЛО » Събития | регистрация » Национална конференция по ревматология

Информация за събитието

Национална конференция по ревматология

Покана

Уважаеми колеги,

Преди всичко бих искал да Ви пожелая успешна и  спорна  година  и  да  отправя  покана  за  ежегодната  Национална конференция по ревматология,  която ще се проведе в периода 11-14 май 2017, в хотел Марина Кейп ****, с прекрасен изглед към Ахелойския залив!
Целта на предстоящата  конференция  е да ни събере отново, за да се запознаем  с  най-актуалните  проучвания в ревматологичната      област      чрез       разглеждане   на   най-важните   теми,   поднесени   от   водещи   специалисти.   В програмата   на   събитието са   включени   и   сателитни   симпозиуми   на   водещи фирми от нашата област, по време на които ще бъдат представени висококачествени лекарствени средства и някои от най-модерните технологии.
Богатата и интересна    научна    програма    на конференцията дава възможност на участниците да се включат, както в научната, така и в постерната сесия. Конференцията     предоставя     отлична     възможност за   среща   с   колеги,   обмяна на   опит   и   най-новата научна  информация,  обмяна  на  идеи  и  създаване  на приятелски и професионални връзки. Ще  очаквам  да  Ви  приветствам  с  „Добре  дошли“  в хотел Марина Кейп ****.
           
 С уважение,
 
Проф. Д-р Румен Стоилов
Председател на Организационния комитет
Председател на Българско дружество по ревматология

Основни теми

  • Възпалителни ставни заболявания
  • Системни заболявания на съединителната тъкан
  • Дегеративни ставни заболявание и кристални атропатия
  • Varia

Регистрация

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ 
Ранна такса ( преди 24 февруари 2017 г. ) -  450 лв.
Късна такса / на място ( след 24 февруари 2017 г. ) -  550 лв.
 
РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:
Достъп до научните сесии, постерни сесии, сателитни симпозиуми
Достъп до workshops
Достъп до медицинската изложба
Делегатски комплект с печатни материали
Научна програма / сборник с резюмета
Вечеря на 11 май 2017
Вечеря на 12 май 2017
Вечеря на 13 май 2017
Обеди
Кафе - паузи 
За регистрация е необходимо да попълните регистрационен формуляр и да го изпратите на официалния агент на Конференцията - CIC Ltd. по поща, факс или eмейл:
 
Адрес: София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова No 2
E-mail:rheumatology2017@cic.bg
Fax:+ 359 2 892 08 00
 
Регистрационният формуляр е достъпен и онлайн на сайта на Българско дружество по ревматология: www.rheumatologybg.org
 
Такса за правоучастие и пълния престой се заплащат до 
1 март в офиса на CIC Ltd. или по банков път на:
Банка: УниКредитБулбанк АД
Клон: Света София
Адрес: ул. „Алабин“ 58, София 1000
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Бенефициент: „Компания за международни конгреси“ ООД
 
Моля, отбележете в платежното нареждане Вашите три имена, както и кода на събитието „РЕВМАТОЛОГИЯ 2017“.

За фактуриране, моля изпратете данни на адрес: rheumatology2017@cic.bg
В случай на неизпратени/непопълнени данни за фактура в срок от 5 дни от датата на плащане, CIC не носи отговорност за издаването на фактура!

Балансовата сума се заплаща при регистрация на бюрото на CIC Ltd., в хотела.