first_text= Международен ден на метролога 20 май 2009 г., Гранд Хотел София, София Среща на техническия комитет на EURAMET 7 - 8 май 2009 г., Хотел Сити Бест Уестърн, София БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Международна среща на техническия комитет на EURAMET "Фотометрия и радиометрия" 23 - 24 април 2009 г., Бест Уестърн Сити Хотел, София
second_text=dp_bim_1
ref_load=