first_text= CEOC (Conferation Europeenne des Organismes de Contrale) Генерална aсамблея и пленарни сесии на CEOC 16 - 19 май 2009 г., Хотел Мелиа Гранд Ермитаж, Златни пясъци, Варна ПРОЕКТ INCOLAB Семинар по надзор на пазара 24 – 26 октомври 2006 г., Новотел Пловдив, Пловдив WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology XXII Committee Meeting 4 - 5 май 2006 г., Новотел Пловдив Международна конференция по проект INCOLAB 1 - 4 декември 2004 г., Гранд Хотел София
second_text=dp_damtn_1
ref_load=

Референция