виж тук
first_text= ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Организационно-техническа подготовка и провеждане на три броя заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г. 25 – 26 юли 2013 г., Пловдив

Ref.

second_text=dp_iara_1
ref_load=