виж тук
first_text= ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ Съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд Дейности за информация и публичност по проект „Усъвършенстване на обучението на държавната администрация в условията на членство на страната в Европейския съюз януари 2012 г. - юни 2013 г.
second_text=dp_ipa_1
ref_load=