виж тук
first_text= МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение юли 2012 г. – декември 2014 г. Комитет за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” 29 - 30 ноември 2012 г., Пловдив Пролетно заседание на Комитета за наблюдение на ОП„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 3 - 4 юни 2013 г., Сандански

Ref.

Есенно заседание на Комитета за наблюдение на ОП"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 20 - 21 ноември 2013 г., гр. Самоков Пролетно заседание на Комитета за наблюдение на ОП"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 11 - 12 юни 2014 г., гр. Правец Есенно заседание на Комитета за наблюдение на ОП"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 20 - 21 ноември 2014 г., гр. Правец
second_text=dp_miet_1
ref_load=