first_text= МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и ПРОЕКТИ 2014 г. – 2017 г. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” Хотелско настаняване и логистика (организиране и провеждане на публични събития - конференции, обучения, семинари и др.) на национално и регионално ниво в рамките на дейността на ЦРЧР 2014 – 2016 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО Организиране на обучителни семинари за учители и университетски преподаватели за оценители за различни видове изпити и външно оценяване по проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование", дейност 3 "Обучение на оценители" февруари - август 2010 г.

Ref.

Двудневни семинари по български език и литература и държавен зрелостен изпит 5 - 7 февруари 2010 г., хотел Аугуста, Хисар 5 - 7 февруари 2010 г., ИХВТ, Велико Търново 8 - 10 февруари 2010 г., хотел Балкан, Плевен 19 - 21 февруари 2010 г., хотел България, Добрич 26 - 28 февруари 2010 г., хотел Кристо, Благоевград 26 - 28 февруари 2010 г., хотел Национал, Сливен 5 - 7 март 2010 г., хотел Самоков, Боровец 5 - 7 март 2010 г., хотел Самоков, Боровец 12 - 14 март 2010 г., хотел Самоков, Боровец 6 - 8 април 2010 г., хотел Самоков, Боровец 6 - 8 април 2010 г., хотел Родопи, Хасково 6 - 8 април 2010 г., хотел Житомир, Монтана 23 - 25 април 2010 г., хотел Шумен, Шумен 30 април - 2 май 2010 г., хотел Самоков, Боровец 30 април - 2 май 2010 г., хотел Самоков, Боровец 7 - 9 май 2010 г., хотел Езерец, Благоевград 18 - 20 юни 2010 г., хотел Самоков, Боровец 18 - 20 юни 2010 г., ИХВТ, Велико Търново 2 - 4 юли 2010 г., хотел Аугуста, Хисар 12 - 14 юли 2010 г., хотел Св. Никола, Сандански Двудневни семинари по български език и литература за 7 клас 16 - 18 юни 2010 г., хотел Самоков, Боровец 25 - 27 юни 2010 г., хотел Аугуста, Хисар 23 - 25 април 2010 г., хотел Шумен, Шумен 2 - 4 юли 2010 г., хотел Родопи, Хасково 30 юни - 2 юли 2010 г., ИХВТ, Велико Търново 8 - 10 юли 2010 г., хотел Св. Никола, Сандански 15 - 17 юли 2010 г., хотел Балкан, Плевен Двудневни семинари по математика и държавен зрелостен изпит 16 - 18 юни 2010 г., хотел Самоков, Боровец 16 - 18 юни 2010 г., хотел Самоков, Боровец 23 - 25 април 2010 г., хотел Аугуста, Хисар 23 - 25 април 2010 г., хотел Аква, Варна 30 април - 2 май 2010 г., хотел Национал, Сливен 30 април - 2 май 2010 г., ИХВТ, Велико Търново 18 - 20 юни 2010 г., хотел Самоков, Боровец 30 април - 2 май 2010 г., хотел Аква, Варна 2 - 4 юли 2010 г., ИХВТ, Велико Търново 12 - 14 юли 2010 г., хотел Аура, Велинград Двудневни семинари по математика за 7 клас 16 -18 юни 2010 г., хотел Самоков, Боровец 23 - 25 юни 2010 г., хотел Шумен, Шумен 6 - 8 юли 2010 г., хотел Аура, Велинград 5 - 6 юли 2010 г., хотел Аура, Велинград Двудневни семинари по география 12 - 14 март 2010 г., ИХВТ, Велико Търново 19 - 21 март 2010 г., хотел Шумен, Шумен 18 - 20 юни 2010 г., хотел Самоков, Боровец 25 - 27 юни 2010 г., хотел Аугуста, Хисар 2 - 4 юли 2010 г., хотел Балкан, Плевен Двудневни семинари по история и цивилизация 5 - 7 февруари 2010 г., хотел Аугуста, Хисар 19 - 21 февруари 2010 г., хотел Шумен, Шумен 12 - 14 март 2010 г., хотел Самоков, Боровец 2 - 4 юли 2010 г., хотел Балкан, Плевен Двудневни семинари по биология 19 - 21 март 2010 г., хотел Самоков, Боровец 26 - 28 март 2010 г., ИХВТ, Велико Търново Двудневен семинар по физика 12 - 14 март 2010 г., ИХВТ, Велико Търново Двудневен семинар по химия 14 - 16 март 2010 г., хотел Самоков, Боровец Двудневен семинар по философия 19 - 21 март 2010 г., хотел Самоков, Боровец Двудневни семинари по английски език 26 - 28 март 2010 г., хотел Аугуста, Хисар 30 април - 2 май 2010 г., хотел Струма, Перник 2 - 4 юли 2010 г., ИХВТ, Велико Търново Двудневен семинар по немски език 26 - 28 март 2010 г., ИХВТ, Велико Търново Двудневен семинар по руски/френски език 16 - 18 април 2010 г., хотел Балкан, Плевен ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ «УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ» февруари – август 2010 г.

Ref.

Мониторингова среща на националните агенции по програмата "Учене през целия живот" на тема "Мрежа от нови умения" 31 януари - 3 февруари 2010 г., Хотел Света София Информационен ден на програма „Учене през целия живот” 27 – 29 януари 2010 г., Хотел Верея, Стара Загора Информационен ден на програма „Учене през целия живот” 15 януари 2010 г., Хотел Родопи, Хасково Дни на програма „Коменски” в България 8 – 10 декември 2009г., Хотел България, Бургас Национална среща по секторна програма „Еразъм” 30 октомври 2009 г., Хотел Дедеман Принцес, София Годишна среща на националните ЕUROGUIDENCE центрове 12 - 13 Октомври 2009 г., Кемпински Хотел Зографски, София Обучителни семинари на бенефициенти по програма „Учене през целия живот” 8 – 18 семптември 2009 г., Хотел „Света София”, София E-twinning конференция за развитие на посланици 4 - 6 Септември 2009 г., Златни пясъци, Варна Партньорска визита по проект „Политики и практики в ученето през целия живот” 8 – 9 юни 2009 г., Гранд хотел София, София Девета годишна среща на националните еuropass центрове 11 - 12 май 2009 г., Кемпински Хотел Зографски, София Организиране на информационен ден по програма „Учене през целия живот” 18 февруари 2009 г., Хотел Света София, София Организиране на информационен ден по програма „Учене през целия живот” 11 февруари 2009 г., Хотел Света София, София Валоризационна конференция:”Учене през целия живот – хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество” 21 ноември 2008 г., Гранд Хотел София, София Учене през целя живот – Информационни дни Коменски 10 - 12 ноември 2008 г., Интерхотел Велико Търново
second_text=dp_momn_1
ref_load=