first_text= ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г. Организационно – техническа подготовка и провеждане на заседание на Комитета за наблюдение 8 – 10 юни 2011 г., СПА хотел Хисар, гр. Хисар Научна конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда” С подкрепата на Българска академия на науките и Софийски университет „Св. Климент Охридски” 24 – 25 юни 2010 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски”
second_text=dp_mosv_1
ref_load=