first_text= ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г. „Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея ” ноември 2010 г. – ноември 2012 г.

Ref.

Информационни дни по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” 4 - 5 ноември 2010 г., Ловеч Конференция „Подготовка за програмиране на регионалното развитие за програмен период 2014 – 2020 г.” 19 - 20 Ноември 2010 г., хотел Лион, Боровец Информационна среща „Детство за всички” 25 ноември 2010 г., хотел Дедеман Принцес София Седмо заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” 1 - 2 декември 2010 г., хотел РИУ Правец Работна среща на Управляващия орган на ОПРР „Практическо приложение на версии 7 и 7.1 на Процедурния наръчник” 28 май 2011 г., хотел РИУ Правец, Правец Осмо заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” 6 - 7 юни 2011 г., хотел Хисар, Хисаря Координационна среща на тема: Интегриран градски транспорт на 7-те големи града 27 юни 2011 г., хотел Голдън Тюлип, Варна Информационен ден по отношение на: Подготовка на „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” (ИПГВР) 1 юли 2011 г., Гранд Хотел София Координационна среща на тема:Интегриран градски транспорт в седемте големи града 29 септември 2011 г., Хотел Мериан Палас, Стара Загора Годишна конференция на Управляващия орган на ОПРР 2 - 4 декември 2011 г., хотел Орловец, к.к. Пампорово Заседание на Комитета за наблюдение на ОП Регионалано развитие 2007-2013 1 - 2 декември 2011 г., хотел Орловец, к.к. Пампорово Работна среща на Управителния орган на ОПРР с представители на медиите 1 - 2 декември 2011 г., хотел Пампорово, к.к Пампорово Посещение на представители на Управляващия орган на ОПРР съвместно с журналисти на завършени и в процес на изпълнение обекти, финансирани по ОПРР 30 ноември 2011 г., хотел Орловец, к.к. Пампорово Работна среща с бенефициенти по ОПРР във врзъка с изпълнението на програмата 14 - 16 декември 2011 г., хотел Шератон Работна среща за подобряване на координацията в МРРБ при изпълнение на ОПРР 16 - 17 декември 2011 г., хотел Уинтър Палас, к.к. Боровец Първа работна среща на Управляващия орган на ОПРР „Практическо приложение на версия 8 на Процедурния наръчник” 20 - 21 април 2012 г ., Хотел Дедеман Тримонциум Принцес, Пловдив Семинар на тема „Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020" 27 – 28 юли 2012 г., Хотел Белчин Гардън, Самоков Годишна конференция на Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” за отчитане на напредъка по програмата 5 - 7 октомври 2012 г., Трейшън Клифс Голф Резорт, с. Божурец Семинар на тема: „Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020“ 19 – 20 октомври 2012 г., хотел РИУ Правец, Правец
second_text=dp_mrdpw_1.txt
ref_load=