first_text= МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие „Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента, организиране и провеждане на обучения/семинари˝, с две обособени позиции Обособена позиция № 2: ˝Организиране на обучения и семинари˝ ноември 2011 г. - ноември 2012 г. Първи семинар за служители на УО на ОПТП 13 - 15 февруари 2012 г., Хотел Флоримонт, Банско Първо обучение за бенефициенти по ОПТП 7 - 9 март 2012 г., Парк-Хотел "Санкт Петербург", гр. Пловдив Второ обучение за бенефициенти по ОПТП 12 - 14 март 2012 г., Спа Хотел "Здравец", гр. Велинград Трето обучение за бенефициенти по ОПТП 19 - 21 март 2012 г., Хотел "Калина Палас", гр. Трявна Четвърто обучение за бенефициенти по ОПТП 20 - 22 юни 2012 г., Хотел "Калина Палас", гр. Трявна Втори семинар за служители на УО на ОПТП 11 - 13 юли 2012 г., Хотел Веника Палас, гр. Троян Пето обучение за бенефициенти по ОПТП 23 - 25 юли 2012 г., Хотел Скалите, Белоградчик ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД Обучения и семинари по проект: Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС януари - май 2009 г. 16 - 17 март 2009 г., Хотел Сентръл Парк, София
19 - 20 март 2009 г., Хотел Сентръл Парк, София
26 – 27 март 2006 г., Хотел Родина, София
13 – 15 април 2009г., Хотел Самоков, Боровец
16 – 30 април 2009г., Гранд Хотел София, София
24 април 2009 г., Хотел Сентръл Парк, София
14 май 2009 г., Хотел Сентрал Парк, София
15 май 2009 г., Хотел Сентрал Парк, София
18 – 22 януари 2009 г., Италия, Рим
11 - 13 май, 2009 г., Белгия, Брюксел
17 – 21 февруари 2009 г., Чехия, Прага

Ref.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД Организиране на обучения и семинари за ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с оглед защитата на правата и интересите на Република България, във връзка с осъществяване на процесуално представителство пред съдебните институции на ЕС ноември 2008 - юни 2009 г. 9 – 11 юни 2009 г., Хотел Лион, Банско
30 май 2009 г., кв. Кремиковци, София
29 май 2009 г., кв. Кремиковци, София
28 май 2009 г., кв. Кремиковци, София
19 май 2009 г., Хотел Рила, София
29 април 2009 г., Министерски съвет, София
17 април 2009 г., кв. Кремиковци, София
16 април 2009 г., кв. Кремиковци, София
6 – 8 април 2009 г., Хотел Сандански
21 март 2009 г., кв. Кремиковци, София
20 март 2009 г., кв. Кремиковци, София
5 март 2009 г., Хотел Родина, София
27 февруари 2009 г., кв. Кремиковци, София
29 януари – 1 февруари 2009 г., Хотел Абир, Велинград
17 – 20 ноември 2008 г., Хотел Лион, Боровец

Ref.

second_text=min_sav
ref_load=