first_text= ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" Обособена позиция № 2: Подготовка, организация и провеждане на публични събития на регионално ниво юли 2011 г. – юни 2012 г. 3 април 2012 г., гр. Белоградчик 19 - 22 октомври 2011 г., Лъки Банскo, Банско 9 - 11 септември 2011 г., Зл. Пясъци 19 - 21 април 2012 г., Трявна, 6 - 8 юни 2012 г., Стара Загора ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" Обособена позиция № 3 „Организиране на публични събития по проекти „Развитие на административното обслужване по електронен път” и „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги” юли 2011 г. - март 2012 г. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" Извършване на логистично обезпечаване на десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПT 6 – 8 юни 2011 г., Комплекс РИУ Правец, Правец

Ref.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" Избор на изпълнител, който да извърши логистичното обезпечаване на деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПT 9 - 10 декември 2010 г., гр. Сандански

Ref.

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕВРОПЕЙСКА ФИЛАТЕЛНА ИЗЛОЖБА “БЪЛГАРИЯ 2009” 24 май - 3 юни 2009, София ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТРАНСПОРТА (ЕКМТ) 29 – 31 май 2007 г., Кемпински Хотел Зографски, София

Ref.

FORUM OF THE EUROPEAN HIGHWAY RESEARCH LABORATORIES - FEHRL ХІІ Работна среща на научните координатори на FEHRL 3 – 4 ноември 2005 г., София Принцес Хотел
second_text=dp_mtits_1
ref_load=