виж тук
first_text= МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ Организация на обучения и информационни събития по проект „Новият полицейски лидер”, договор за безвъзмездна помощ № КБ 12-22-1-1/23.01.2013г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 2014 г. – 2015 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Организиране на хотелско настаняване и логистика Септември 2012 г. – септември 2013 г. 28 - 29 септември 2012 г., гр. Луковит 31 октомври – 01 ноември 2012 г., гр. Бургас, гр. Варна 28 ноември 2012 г., гр. София 10 – 11 декември 2012 г., гр. София 28 януари 2013 г., гр. София 07 – 09 февруари 2013 г., гр. Сандански 25 – 27 февруари 2013 г., гр. Бургас, гр. София 14 март 2013 г., гр. София 18 март 2013 г., гр. София 28 март 2013 г., гр. София 08 – 10 април 2013 г., гр. София 15 – 17 април 2013 г., гр. София 22 - 25 април 2013 г., гр. София 23 април 2013 г., гр. София 25 – 26 април 2013 г., к.к. Боровец 20 – 23 май 2013 г., гр. Хисаря 28 – 29 май 2013 г., гр. София 29 май 2013 г., гр. София 12 – 14 юни 2013 г., гр. Елхово, гр. Созопол 24 – 28 юни 2013 г., гр. Елхово 16 юли 2013 г., гр. София
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ ПРИ МВР
Юбилейното тържество по случай 55 годишнина от създаване на Медицинска служба при МВР
4 април 2007 г., зала 3, НДК

Ref.

second_text=dp_mvanr_1
ref_load=