first_text= ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013 Изготвяне на цялостна логистика на обучението на персонала от центровете на спешна медицинска помощ в изпълнение на проект BG051РО001-6.02.02 ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния) август 2012 г.– ноември 2013 г.

Ref.

ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКОЛОЗА И МАЛАРИЯ Предоставяне на туроператорски услуги за нуждите на Програми "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", "Подобряване контрола на туберкулозата в България" и "Укрепване контрола на ТБ в България", обособена позиция № 3 юни – декември 2012 г.

Ref.

25 - 28 август 2012 г., Бургас 10 - 12 септември 2012 г., София 13 – 15 септември 2012 г., Хисар 17 – 19 септември 2012 г., София 19 – 21 септември 2012 г., София 27 – 29 септември 2012 г., Казанлък 28 – 29 септември 2012 г., София ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКОЛОЗА И МАЛАРИЯ ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН" март – декември 2010 г.

Ref.

Работна среща с лекарите от секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН от гр. София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора за обсъждане на текущи задачи от работния план на Компонент 8 31 март 2010 г., хотел Родина, София Стратегически семинар - Реформиране на здравното осигуряване в България: Използване на международния опит пресконференция 25 – 26 март 2010 г., хотел Кемпински Хотел Зографски, София Обучение на обучители от международни експерти 9 -12 април 2010 г., хотел Родина, София Работно посещение на "Партньорство на европейските и развиващите се страни в областта на клиничните изпитания ” 16 – 17 март 2010 г., София Работна среща на партньорите по Компонент 7 26 – 27 април 2010 г., хотел Родина, София Работна среща Екип Обучители Зимно Училище'10 К7 Лозен 30 април 2010 г., София Пролетно училище по подхода "Връстници обучават връстници" 30 май – 4 юни 2010 г., Лозен Индивидуално обучение за предоставяне на услуги по консултиране и изследване за ХИВ 6 – 8 юни 2010 г., хотел Родина, София Оперативно проyчване с цел картографиране на уязвимите групи 14 – 17 юни 2010 г., хотел Шипка, София Водене на случаи сред хората в най-голям риск и Водене на групи на обучители на връстници сред МСМ 28 юни – 4 юли 2010 г., хотел Родина, София Обучение на екипите на НПО, изпълнители на дейности от работния план на Компонент 9 28 – 30 юли 2010 г., БЦ Камена, Велинград Обучение за консултиране за превенция по ХИВ 2 септември 2010 г., Поморие Обучение по здравно образование със специфичен фокус върху сексуалното здраве и превенция на ХИВ за социални работници от ДДЛРГ, СПИ и ВУИ от пилотните общини по Компонент 7 27 септември – 6 октомври 2010 г., Ваканционен клуб Ривиера, Варна Работна среща за подготовката на 22-то заседание на Борда на Глобалния фонд 8 септември 210 г., хотел Родина, София Провеждане на семинар-обучение на подизпълнители по програма Подобряване на контрола на туберкулозата в България 28 октомври 2010 г., хотел Родина, София Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископрагови услуги с фокус върху групите в най-голям риск 9 – 12 ноември 2010 г., хотел Родина, София Обучителен семинар за ръководни представители на РИОКОЗ 11 ноември 2010 г., хотел Родина, София Обмяна на опит между екипите за работа на терен 12 – 14 ноември 2010 г., БЦ Камена, Велинград Обмяна на опит по Компонент 5 25 – 27 ноември 2010 г., БЦ Камена, Велинград Семинар "МСМ и ХИВ - стигма и дискриминация" 22 ноември 2010 г., хотел Родина, София Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископрагови услуги с фокус върху групите в най-голям риск 28 – 30 ноември 2010 г., хотел Родина, София Консултиране. Водене на случай по Компонент 4 3 – 5 декември 2010 г., хотел Рила, Боровец Работна среща с лекарите от секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН от гр. София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора за обсъждане на текущи задачи от работния план на Компонент 8 9 декември 2010 г., хотел Родина, София Обучение на лекари от първичната извънболнична медицинска помощ Компонент 2 4 декември 2010 г., хотел Родина, София Работна среща: договори с НПО, нови изисквания на ГФ за оргнизация на обучения по Програмите 17 – 19 декември 2010 г., Хотел Феста Чамкория, Боровец Заключителна среща с пресконференция и прием в Национален исторически музей 12 декември 2010 г. ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКОЛОЗА И МАЛАРИЯ ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ" март – декември 2010 г.

Ref.

Национална среща по повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март 18 – 19 март 2010 г., хотел Родина, София Семинар в периода 6-9 април 2010 г., София Семинар в периода 29 - 30 април 2010 г., хотел Родина, София Обучение на сътрудници на терен 2- 4 юни 2010 г., хотел Родина, София Провеждане на обучителен курс за лабораторни специалисти 3 – 8 октомври 2010 г., хотел Родина, София Обмяна на опит 28 – 30 октомври 2010 г., БЦ Камена, Велинград Сателитен симпозиум "Практически аспекти на контрола на MDR-TB в България" в есенната среща на Северозападния и Източния клон на БДББ 9 – 10 октомври 2010 г., хотел Аква, Варна Сателитен симпозиум "Практически аспекти на контрола на MDR-TB в България" в есенната среща на Югозападния и Южния клон на БДББ 16 - 17 октомври 2010 г., хотел Аква, Варна Компонент 1 18 - 19 ноември 2010 г., хотел Родина, София Компонент 2 19 - 20 ноември 2010 г., хотел Родина, София Компонент 4 „Намаляване на трансмисията на туберкулоза сред лица, употребяващи венозно наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, бежанци и търсещи убежище”, 20 ноември 2010 г., хотел Родина, София Обучителен семинар за медицинските специалисти от лечебните заведения в местата за лишаване от свобода, 1 – 2 декември 2010 г., хотел Родина, София
second_text=dp_mz_1
ref_load=