виж тук
first_text= НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. “Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/00173” август 2012 г. – май 2013 г. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. “Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/00169 за теми „Aгротехника на различни земеделски култури” и „Нови техники и технологии в пчеларството” август 2012 г. – май 2013 г. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. “Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/00169 за теми „Oбщо животновъдство” и „Алтернативно животновъдство - отглеждане на охлюви” август 2012 г. – май 2013 г. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/169 за теми „Трайни насаждания” и „Алтернативно животновъдство - отглеждане на червеи” август 2012 г. – май 2013 г. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/169 за теми „Зеленчукопроизводство” и „Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието” август 2012 г. – май 2013 г.
second_text=dp_nssz_1
ref_load=