first_text= Международен симпозиум за географските означения 10 - 12 юни 2009 г., Хотел Шератон, София Международна конференция PATLIB 2009 20 – 22 Май 2009 г., Кемпински Хотел Зографски, София

Ref.

second_text=dp_pvrb_1.txt
ref_load=