виж тук
first_text= Фирмена презентация: Оптимизиране на терапевтичната последователност в лечението на авансиралия хормоночувствителен рак на млечната жлеза 23.06.2012, София Сателитен симпозиум: Seroquel XR - Многоликият атипик в света на депресията 15.11.2011, София Сателитен симпозиум: От A до Z за бронхиалната астма 6.12.2006, София Сателитен симпозиум: ХОББ - пълноценен живот за дълго време 23.11.2006, Боровец Contemporary Aspects in the Hormonal Therapy of Early Breast Cancer 13.09.2006, София
second_text=fs_10
ref_load=