виж тук
first_text= Симпозиум: Приложение на STAZEPINE при епилепсия. STAZEPINE и BACLOFEN при дегенеративни заболявания, мононеврити, полиневрити и невропатии, при които доминира болковия синдром 29.10.2004, Пловдив
second_text=fs_3
ref_load=