виж тук
first_text= Сателитен симпозиум: mTOR – Нова възможност за терапия на авансирал рак на гърдата 23.06.2012, София Сателитен симпозиум: Нови възможности и предизвикателства в лечението на множествената склероза 26.05.2012, Златни пясъци Фирмена презентация: Ролята на Трилептал (Oxcarbazepine) в лечението на епиолепсии при възрастни пациенти 5.11.2011, Праевец Сателитни симпозиуми: Нови хоризонти в терапията на множествената склероза с перорален fingolimod (GILENYA®) Роля на S1P - рецепторната модулация в лечението на МС Перорален fingolimod (GILENYA ® ) – клинични данни за ефективност и безопасност 20.05.2011, Боровец 3 години клиничен опит с ACLASTA в България – от теория към практиката 4.07.2010, Несебър Фирмена презентация - приложение на хелираща терапия при THALASSEMIA MAJOR 7.11.2009, Хисар Симпозиум - ACLASTA - целогодишен контрол на остеопорозата в една инфузия 6.11.2009, София Сателитен симпозиум - 100 процента комплаянс в остеопорозата - мит или реалност? 22.11.2008, София Сателитен симпозиум: ACLASTA - нов подход за целогодишна остеопротекция 26.09.2008, Слънчев бряг Симпозиум: Novartis – иновативен партньор в нефрологията и трансплантацията 10.10.2008, София Сателитен симпозиум - Предимства при приложение на лекарствените продукти на Novartis Oncology в комплексното лечение на рака на млечната жлеза и други солидни тумори 12.10.2007, Варна Сателитен симпозиум: GLIVEC (иматиниб) - Оптимизиране на терапията, последни резултати и данни. Подобряване на молекулярния отговор с времето. Нови стратегии и перспективи в лечението на ХМЛ. Мястото на алогенната костно-мозъчна терапия в лечението на ХМЛ. 27.09.2007, Варна Сателитен симпозиум: EXJADE (деферазирокс) - нови данни, нови перспективи. Развитие на желязохелирането - от Desferal (дефероксамин) към EXJADE (деферазирокс). Профил на идеалния хелатор. Практически опит и резултати от лечението с EXJADE в България и по света. 28.09.2007, Варна CLOZAPINE – highlights from clinical practice Neurochemistry of schizophrenia: bases for therapeutic approaches Treatment-resistant schizophrenia – clinical and therapeutical aspects Aggression and auto-aggression in schizophrenic patients Parkinson disease related psychosis – new therapeutic approach 27.04.2007, София Satellite symposium – New horizons in the case of hormonal and biphosphonate treatment 15.09.2006, София Симпозиуми TRILEPTAL и детски епилепсии 1. OXCARBAZEPINE (ТRILEPTAL) - при лечение на епилепсии в детска възраст 2.TRILEPTAL - индикации, риск от влошаване - собствени наблюдения 29.10.2004, Пловдив
second_text=fs_43
ref_load=