виж тук
first_text= Сателитен симпозиум: Bonviva – мощен бисфосфонат 27.06.2013, Правец Сателитен симпозиум: Промяна в лечението на рака на яйчника 22.06.2012, София Нови хоризонти при лечението на автоимунните заболявания RoActemra – първото и единствено ефикасно лечение на системния ювенилен идиопатичен артрит (сЮИА) с биологично средство RoActemra – монотерапия с доказана ефективност при лечението на пациенти с РА 21.10.2011, Правец BONVIVA – предпочитаният бифосфонат 3.07.2010, Несебър BONVIVA – мощният бифосфонат 3.07.2010, Несебър Ключовата роля на къмплайънса за ефективността на лечението с бифосфонати 3.07.2010, Несебър BONVIVA – корелация между повишаването на КМП на лумбални прешлени и намаление на честотата на клиничните фрактури 3.07.2010, Несебър BONVIVA – ефективност, доказана във времето 3.07.2010, Несебър Сателитен симпозиум: ERYTHROPOIETIN – алтернатива на хемотрансфузията в клиничната практика 6.11.2009, Хисар Симпозиум: Нови хоризонти в лечението на ревматоидния артрит (РА) с биологични средства 6.11.2009, София Симпозиум - Продължително наблюдение върху ефективността от лечението с FUZEON при пациенти с напреднала HIV-1 инфекция 17.10.2008, София Симпозиум - Лечение на остри вирусни хепатити с ROFERON A 18.10.2008, София MabThera® - ефективност като първа линия на лечение при пациенти с ревматоиден артрит 26.09.2008, Слънчев бряг Симпозиум - Традиция и иновации 9.10.2008, София Симпозиум - Модулната платформа “COBAS 6000” – най-новата разработка на SERUM WORK AREA Симпозиум - От индивидуалното тестване – към управление на процесите в Лабораторната медицина 20.09.2007, Боровец Workshop: Modern haematology is fluorescence flow cytometry 29.09.2006, София Satellite Symposium: Diagnosis and registration of lymphoid neoplasms 26.05.2006, Златни Пясъци Roche Launch Symposium 20.01.2006, София Satellite symposium: New concepts bringing the future of cancer treatment 13.09.2006, София
second_text=fs_47
ref_load=

Ref.