виж тук
first_text= Фирмена презентация: Терапевтични подходи в лечението на кашлицата 29.09.2012, Златни пясъци С грижа за пациентите: REAL и ARAVA 2.07.2010, Несебър REAL – Редукция на фрактурния риск в проучванията от реалния живот 2.07.2010, Несебър Има ли място комбинацият ARAVA + биологични средства в лечението на ревматоиден артрит? 2.07.2010, Несебър Антибиотична профилактика в ортопедията. Ендопротезиране и MRSA - оптимално певедение. Наука на доказателствата и клиничен опит 9.10.2010, Златни Пясъци Оценка на продължителността на тромбоемболичната профилактика след голяма ортопедична хирургия: регистърът ETHOS 9.10.2010, Златни Пясъци Симпозиум - ARAVA, ACTONEL
PROFENID - три медикамента, които създават стандарти в ревматологията 7.11.2010, София Сателитен симпозиум - Механизъм на действие на бифосфонатите – Биохимични характеристики 21.11.2008, София Сателитен симпозиум - ARAVA и ACTONEL – Два ключови медикамента в ревматологичната практика ARAVA – Нов шанс в ревматологичната практика Приложение на ARAVA при болни с ранен и рефрактерен на лечение ревматоиден артрит ACTONEL – Ефективност и безопасност 27.09.2008, Слънчев бряг Атеротромботични инциденти – нови клинични данни Лечение на болката – един от най – често срещаните симптоми в лекарската практика 8.06.2007, София Current bipolar disorder issues Comorbidity in bipolar disorder (including alcoholism) Treatment approaches in the 21st century 27.04.2007, София Сателитен симпозиум - Респираторни инфекции 24.11.2006, Боровец Satellite symposium: Аdjuvant Chemotherapy of Colorectal Cancer 13.09.2006, София Симпозиуми: 1. DEPAKINE в детската неврологична практика 2. Ролята на VALPROATE 3. Сравняване ефективността на PHENITOIN и VALPROATE при лечение на епилептичен статус в детска възраст 29.10.2004, Пловдив
second_text=fs_48
ref_load=