виж тук
first_text= Сателитен симпозиум: Нови, по-категорични доказателства за ползите от лечението на остеопорозата с Осеор 21.10.2011, Правец Сателитен симпозиум: Лечение на депресията, отговарящо на нуждите на пациентите 14.10.2011, София OSSEOR – нов подход в лечението на остеопорозата 4.07.2010, Несебър OSSEOR – новости от световните конгреси 4.07.2010, Несебър OSSEOR – ефективна антиостеопоротична терапия, независимо от профила на пациентите 4.07.2010, Несебър Симпозиум: Ефективност на OSSEOR - българският опит OSSEOR - образуването на нова кост, в основата на по-добрата антифрактурна ефективност 7.11.2009, София Сателитен симпозиум: OSSEOR – физиологично действие върху костта за оптимална защита OSSEOR – ефективност от двойното действие върху костта OSSEOR – краткосрочни и дългосрочни ползи за пациентите с остеопороза 22.11.2008, София
second_text=fs_51
ref_load=