виж тук
first_text= Сателитен симпозиум: Фармацевтичната компания TEVA в онкологията 15.06.2013, Правец Сателитен симпозиум: МС нови терапевтични хоризонти 16.05.2013, Златни пясъци Сателитен симпозиум: Тева – надежден партньор при лечение на неврологичните заболявания 25.05.2012, Златни пясъци Сателитен симпозиум: Лечение на Паркинсонова болест 21.05.2011, Боровец Заедно с TEVA 12.09.2010, Несебър Симпозиум: TEVA – надежден партньор в ревматологичната практика 7.11.2009, София Симпозиум: АЛФА Д3 при остеопороза 22.11.2008, София С0 и С2 нива на болни с хронични гломерулонефрити, лекувани с EQUORAL (TEVA Pharmaceuticals) 10.10.2008, София Multiple Sclerosis – A Disease with Two Faces 8.06.2007, София
second_text=fs_56
ref_load=