first_text= СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ОТБРАНАТА
ПСЮИЕ - Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа - Европейската перспектива
11 - 12 март 2008 г., София

Ref.

second_text=dp_motbr_1
ref_load=