виж тук
first_text= V НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АЛЕРГОЛОГИЯ
с международно участие
6-9 декември 2006 г., Резиденция Бояна, София

Ref.

second_text=mp_1