виж тук
first_text= ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО НЕВРОПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ
Девета годишна среща на Европейски колеж по невропсихофармакология
27 – 29 април 2007 г., хотел София Принцес

Ref.

second_text=mp_12