виж тук
first_text= БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ
Първи национален конгрес по неврорехабилитация с международно участие
27 – 29 октомври 2011 г., Интерхотел Велико Търново, Велико Търново
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ
Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия
4 – 6 ноември 2010 г., хотел Самоков, Боровец
second_text=mp_13