виж тук
first_text= БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БОТА) XII Национален конгрес на българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) 9 – 12 октомври 2013 г., Хотел Мелиа Гранд Ермитаж, Варна БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БОТА)
XI Национален конгрес на българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
6 - 10 октомври 2010 г., Хотел Мелиа Гранд Ермитаж, Златни Пясъци СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА
ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БОТА)
XII-ти Дни на българската детска ортопедия и травматология
Конференция на тема: "Грешки в детската ортопедия и травматология"
11 - 13 Юни 2009г., Приморско ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ПО ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ (EPOS)
ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ НА СЕВЕРНА АМЕРИКА (POSNA)
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ (БОТА)
EPOS - POSNA Course
Съвременни концепции в детската ортопедия
20 - 23 януари 2008 г., Русе БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БОТА)
Десети юбилеен конгрес по ортопедия и травматология
17 – 21 октомври 2007 г., хотел Самоков, Боровец

Ref.

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
VII-ми НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ
5- 7 май 2005 г., хотел Самоков, Боровец
second_text=mp_17