виж тук
first_text= БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ
VIII Национална конференция по паразитология с международно участие
23 - 26 септември 2009 г., Комплекс "Слънчев ден", Варна

Ref.

second_text=mp_20