виж тук
first_text= БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА XVIII Национален Конгрес по Ултразвук в Медицината 1 - 4 октомври 2015 г., гр. Сандански БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА ХVI Национален конгрес по ултразвук в медицината Училище по ултразвук Доплер курс 7 – 9 ноември 2013 г., Пловдив РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР - PDF РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР - DOC БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА ХV Национален конгрес по ултразвук в медицината с международно участие Доплер курс Училище по ултразвук 12 – 14 oктомври 2012 г., Интерхотел Велико Търново БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА
ХIV Национален конгрес по ултразвук в медицината с международно участие
2 – 4 декември 2011 г., Интерхотел Сандански, Сандански БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА
XIII Национален конгрес по ултразвук в медицината с международно участие
Доплер курс
Училище по ултразвук
14 – 16 октомври 2010 г., Дедеман Принцес Хотел, София БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА
XII Национален конгрес по ултразвук в медицината
28 - 30 май 2009 г., Хотел Самоков, Боровец

Ref.

ХI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА
с международно участие
11 – 13 oктомври 2007г., Комплекс Слънчев ден БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА
X Национален конгрес с международно участие
12 – 14 октомври 2006 г., хотел Самоков, Боровец БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА
X Национален конгрес с международно участие
4 - 6 ноември 2005, хотел Перелик, Пампорово
second_text=mp_29