виж тук
first_text= НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Седми национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България с международно участие 05 - 07 Юни 2015, Национална спортна академия "Васил Левски", гр. София КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА РЕХAБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ АКАДЕМИЯ РЕХАБИЛИТАЦИЯ - РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ СОЦИАЛННО-ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ 15 – 17 ноември 2012 г., хотел Родина, София АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
VI Национален конгрес с международно участие
„Минало, настояще, перспективи на физикалната и рехабилитационна медицина”
8 – 10 октомври 2009 г., Хотел Дедеман Принцес, София
second_text=mp_31