виж тук
first_text= СЕКЦИЯ ПО МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ НА БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
IV Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие
15 - 17 май 2008 г., Комплекс Слънчев ден СЕКЦИЯ ПО МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ НА БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
III Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие
22 - 24 април 2004 г., хотел Самоков, Боровец
second_text=mp_38