виж тук
first_text= БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОТОРАКАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ XV Национален конгрес по радиология 26 – 29 септември 2013 г., Хотел Принцес София

Ref.

second_text=mp_45