виж тук
first_text= КУИНТАЙЛС КЛОН БЪЛГАРИЯ
Фирмена работна среща по обмяна на опит с гости от САЩ
24 септември 2007 г., Кемпински Хотел Зографски, София КЛИНИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ –
ЧАСТ ОТ СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ - РАБОТНА СРЕЩА
27 ноември 2003 г., Кемпински Хотел Зографски, София
second_text=mp_9