виж тук
first_text= МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и ПРОЕКТИ 2014 г. – 2017 г. ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 11-та Международна конференция на експлотационно поведение, моделиране и експериментална поддръжка на гориво ВВЕР 26 септември – 03 октомври 2015 г., Златни пясъци ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ XXI International School on Nuclear Physics and Applications International Symposium on Exotic Nuclei (ISEN-2015) 6 – 12 септември 2015 г., Варна МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ Работната седмица на Световната организация на геодезистите през 2015 г. 17 - 21 май 2015 г., гр. София МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА МЕДАЛНОТО ИЗКУСТВО - ФИДЕМ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ XXXIII Световен конгрес на медалното изкуство 2 – 6 септември 2014 г., Гранд хотел София, гр. София

Ref.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО МИКРОБИОЛОГИЯ VIII Балкански конгрес по микробиология – Микробиология Балканика 2013 2 – 5 октомври 2013 г., Велико Търново БАН - ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА XX Mеждународно училище по ядрена физика 16 - 22 септември 2013 г., Златни пясъци ЕВРОПЕЙСКО КОЛОИДНО И ИНТЕРФЕЙС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ 27th ECIS Конференция 1 – 6 септември 2013 г., хотел Принцес София, София БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ГИС - ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници Международна конференция EURO CVD 19 1 - 6 септември 2013 г., Ривиера Холидей Клуб, Златни пясъци STENCIL – ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ Финансиранa с подкрепата на Европейската Комисия Национална конференция “STENCIL – Европейска мрежа за творчество и иновации при преподаване по природо-математически дисциплини” 17 юни 2013 г., София БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС Корпоративна среща 7 - 9 юни 2013 г., Боровец БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ (ИЕМПАМ) Oрганизация на три обучителни модула по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” 4 – 8 март 2013 г., София

Ref.

ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА БИОХИМИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА (FEBS) БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ Теоретичен курс “Sofia School of Protein Science” за докторанти и млади учени 9 - 14 септември 2012 г., София СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЕ, ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ НА КЬОЛНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО БИЗНЕС КЪМ ДЪРЖАВНИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА ГР. АНЖЕЛО, ТЕКСАС, САЩ XV Годишна конференция 12 – 14 октомври 2012 г., София НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ при БАН XXII Лимес Конгрес 6 – 11 септември 2012 г., Русе

Ref.

БАН - ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА CORONA MEETING 26 – 30 юни 2012 г., хотел Сол Несебър Бей, Несебър ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СУШАТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: БАН - НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ СЪВРЕМЕНЕН МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ВЛИЯНИЕ НА ЗАСУШАВАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ 28 - 29 ноември 2011г., парк-хотел Москва, София СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СТОПАНСКИФАКУЛТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЕ, ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ НА КЬОЛНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО БИЗНЕС КЪМ ДЪРЖАВНИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА ГР. АНЖЕЛО, ТЕКСАС, САЩ XIV международна конференция „Социални норми и развитие на конкурентоспособността в ЕС” 7 - 8 октомври 2011 г., Арена ди Сердика хотел, София БАН - ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ VIII - Mеждународна конференция по находища, свойства и приложения на природни зеолити 10 - 18 юли 2010 г., Хотел Кемпински Зографски, София МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” Научна конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда” 24 – 25 юни 2010 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски” EВРОПЕЙСКА НАУЧНА ФОНДАЦИЯ ФОНДАЦИЯ ПО ИСТОРИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" БАН - ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ II Конференция на тема "Създаване на Европа" 17 - 20 юни 2010, СУ "Св. Климент Охридски"

Референция

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДКИ” Работна среща по международен научноизследователски проект - EUCIM-TE 11 – 13 март 2010 г., Хотел Силвър Хаус, София СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ Международен симпозиум „Триалог между абрахамитските религии: юдаизъм, християнство и ислям - преоткриване на традиции и ценности” 13 - 15 ноември 2009г., Конферентна зала на СУ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРСИТЕТ НА КЬОЛН МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ XII Конференция – Регионални различия в икономическото и социалното развитие в Европа 9 – 10 октомври 2009 г., Резиденция Бояна, София БАН - ИНСТИТУТ ПО НЕВРОБИОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА VI Национален конгрес по фармакология Фармакологията - от експеримента към клиниката 1 – 4 октомври 2009 г., Хотел Журналист, Златни пясъци СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ Международна конференция „Пазарите като мрежи” 25 – 26 септември 2009 г., София

Референция

БАН - ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения 21 - 27 септември 2009 г., Хотел Лилия, Златни пясъци СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ І Лятна школа „Религия и култура” 28 август - 2 септември 2009 г., Хотел Алфа Кипарис, Смолян СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 36th European Physical Society, Conference on Plasma Physics 29 юни – 3 юли 2009 г., НДК БАН - ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Международна работна среща по проект: Ядрено гориво 22 - 25 юни 2009 г., Комплекс Ривиера, Варна БАН – ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ Оперативна програма „Конкурентноспособност и иновации” Проект “Мрежа за доставяне на интегрирани услуги за бизнеса и иновациите в България” 8 април 2009 г., София 120 години СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 23 - 25 ноември 2008 г., София

Референция

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 120 години от приемането на Първия закон за мерки и теглилки 20 ноември 2008 г., Археологически музей, София Международна конференция NUCLEAR POWER FOR THE PEOPLE Nuclear Installations Safety and Environment 13-15 Ноември 2008, Гранд Хотел София, София БЪЛГАРСКO ДРУЖЕСТВО ПО БРИТАНИСТИКА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” XIII Международна конференция "Дискурси на глобализацията" 7 - 9 ноември 2008 г., Парк Хотел Витоша, София СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРСИТЕТ НА КЬОЛН МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ XI Конференция - Икономика и социална политика за изграждане обществото на знание в Европа 9 - 12 октомври 2008 г., Резиденция Бояна, София БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗАКОНОВАТА МЕТРОЛОГИЯ (WELMEC) Работна среща 2 30 септември - 1 октомври 2008 г., Централ Парк Хотел, София

Референция

EUROPEAN COMMISSION DG Research SARNET - SEVERE ACCIDENT RESEARCH NETWORK OF EXCELLENCE БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - ИНСТИТУТ ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА 3th European Review Meeting on Severe Accident Research (ERMSAR 2008) 23 - 25 септември 2008 г., Хотел Виго, Несебър
GERMAN RESEARCH CENTER ON HIGH ENERGY PHYSICS DESY H1 Collaboration Meeting 15 - 19 септември 2008 г., хотел Лилия, Златни пясъци БАН - ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧНО ДРУЖЕСТВО IV Научна конференция с международно участие - Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност (SENS 2008) 4 - 7 юни 2008 г., Хотел Лилия, Златни Пясъци CENTRAL AND EASTERN EUROPE CLIMATE CHANGE IMPACT AND VULNERABILITY ASSESSMENT Working Meeting
21 - 23 май 2008 г., Хотел Лилия, Златни пясъци БАН - Централно управление EASA - European Academy of Sciences and Arts 10th Meeting of the Central and Eastern European Network (CEEN) Meeting of the Programme Committee of the Interacademy Council of Southeast Europe (SEE) 5 - 6 април 2008 г., Хотел Радисън САС

Референция

БАН - Централно управление EUROPEAN UNION Policy of Building Knowledge Based Societies Towards Southeastern Europe Regional Competitiveness International Conference 4 - 5 aприл 2008 г., Хотел Арена ди Сердика EURАMET TECHNICAL COMMITTEE QUALITY MEETING БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 20 - 22 февруари 2008 г., Хотел Сентрал Парк, София БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО Международна конференция: Ядрена енергия за хората - научно осигуряване на ядрената енергетика и медицинската радиология 14 - 17 ноември 2007 г., хотел Тримонциум Принцес, Пловдив СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” УНИВЕРСИТЕТ на КЬОЛН МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ – Агенция за икономически анализи и прогнози Международна конференция на тема: “Икономическа и социална политика за изграждане обществото на знание в Европа” 5 – 7 октомври 2007 г., Резиденция Бояна, София ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА (ИЯИЯЕ) при БАН XVII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения 24 - 30 септември 2007г., хотел Лилия, Златни пясъци INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR OSTEOSYNTHESIS Advances in Fracture Management 17 – 20 април 2007 г., Хотел Самоков, Боровец ЕВРОПЕЙСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО БАН – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика Международен курс за вътрешни одитори по управление на качеството 23 – 24 март 2007 г., Хотел Елица, Витоша СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ Св. Климент Охридски” EMPORIA STATE UNIVERSITY, Kansas, USA - The School of Library and Information Management SETON HALL UNIVERSITY, New Jersey, USA Конференция на тема: “Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство” 8 - 10 ноември 2006 г., хотел Родина

Референция

EUROPEAN COMMISSION – Joint Research Centre 3rd NEMEA Workshop - Neuron Measurements Evaluation and Applications 25 - 28 октомври 2006, хотел Самоков, Боровец БАН - Национален институт по метеорология и хидрология НАТО - Програма "Сигурност чрез наука" Advanced Study Institute - "Overexploitation and Contamination of Shared Groundwater Resources: Management, Bio (Technological) and Political Approaches to Avoid Conflicts" 1 - 12 октомври 2006г., София, Хотел "Лилия", к.к. Златни пясъци СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Св. Климент Охридски” - Стопански факултет ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ НА АЙОВА – Факултет по икономика Международна конференция на тема: „Икономически трансформации в развиващите се страни, страните в преход и страните с висок стандарт: създаване на институции – катализатори чрез нови стратегии“ 20 - 22 септември 2006 г., Хотел Адмирал, Златни пясъци БАН – Национален институт по метеорология и хидрология EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION Работна среща по проект COST 723 - Data Exploitation and Modeling for the Upper Troposphere and Lower Stratosphere 16 - 19 май 2006г., София БАН – Национален институт по метеорология и хидрология 16th ALADIN Workshop 16-19 май 2006 г. HIRLAM All Staff Meeting 15-18 май 2006 г. 3rd SRNWP Mesoscale Verification Workshop 17-18 май 2006 г. София, Парк хотел Витоша ЕВРОПЕЙСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО БАН – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика X-та Международна среща по управление на отработеното ядрено гориво 30 април – 3 май 2006 г., Кемпински хотел Зографски

Референция

БАН – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика EURATOM - EU Sixth Framework Programme Работна среща по проект RADE – Use of RPV Dosimetry Benchmark’s Results for Determining Radiation Embrittlement Damage 1 - 8 април 2006 г., Хотел Перун, Банско

Референция

6-та РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС Property regulation in European Science, Ethics and Law СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УНИВЕРСИТЕТ БИРМИНГАМ Centre for Study of Global Ethics Second International Workshop “Intellectual Property Rights and the Information Society” 10 - 11 март 2006 г., хотел Сердика, София DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE - USA World Video Conference “Echo in Context 2006“ 18 февруари 2006 г., София Принцес хотел СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” UNIVERSITE MONTESQUIEU – BORDEAUX IV – FRANCE INSTITUT FRANCAIS EN BULGARIE VIII Международна конференция - “Страните в преход: натрупан опит и предизвикателства на членството в ЕС”, 17 – 19 ноември 2005 г., София БАН – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE LA FRANCE Честване на 40 години сътрудничество 16 - 18 ноември 2005 г., София INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY Работна среща на тема “Връщане на отработено ядрено гориво
от изследователски реактори в Русия” 19 - 23 септември 2005 г., Ваканционен клуб “Ривиера” Mеждународен симпозиум на тема: ПОСЛЕДНИТЕ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ - НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОЛОГИЯ, ГЕОТЕХНИКАTA И ГРАЖДАНСКАTA ЗАЩИТА 5 - 8 септември, 2005 г., София, Хотел Принцес НОВАТА АТОМНА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ 23 – 26 Септември 2004, Гранд хотел София МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО ГОРИВО 6 – 8 ноември 2003 г., Хотел Тримонциум Принцес, Пловдив VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА БРИТАНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 24 - 26 октомври 2003 г., Парк-хотел Москва, София МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ SCIENTIFIC AND POLICY CHALLENGES TOWARDS AN EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE MARINE EVIRONMENT 13 - 18 октомври 2003 г., Хотел Добруджа, Албена
second_text=ns