виж тук
first_text= АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
VI Национален конгрес с международно участие
„Минало, настояще, перспективи на физикалната и рехабилитационна медицина”
8 – 10 октомври 2009 г., Хотел Дедеман Принцес, София НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО СПОРТНА МЕДИЦИНА И КИНЕЗИТЕРАПИЯ
БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СПОРТНА МЕДИЦИНА
XIV Балкански конгрес
21 - 24 септември 2006г., Курортен Комплекс Албена БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ Международен турнир FUTSAL, купа на UEFA 9 - 14 септември 2006 г., хотел Родина, София

Ref.

second_text=s