НАЧАЛО » Събития | регистрация » Курс по ултразвукова мускулно-скелетна ехография под научния патронаж на Българско дружество по ревматология

Информация за събитието

  • 26.05.2017 - 27.05.2017

Курс по ултразвукова мускулно-скелетна ехография под научния патронаж на Българско дружество по ревматология

ПРОГРАМА

Ден 1 (петък, 26 май 2017 г.)

9:00-10:00 Регистрация
10:00-10:15 Откриване и приветствие – Р.Рашков, Н.Дамянов, М. Матучи Цериник
10:15-10:45 Анатомични и ехографски ориентири/белези при ултразвуково насочвани интервенции(д-р Н.Стоилов)
10:45-11:15 Ехографски образ на мускулно-скелетните тъкани и паталогични промени при ултразвуково насочвани интервенции (доц. д-р Ц. Петранова )
11:15-11:45 Технически характеристики и настройка на ултразвуковите апарати за (доц.И. Шейтанов) ултразвуково насочвани  интервенции
11:45-12:15 Кафе пауза
12:15-12:45Медицинско оборудване при вътреставни и околоставни ултразвуково насочвани интервенции в ревматологията (аспирации и инжекции):кога и как да бъде използвано? (д-р А. Иагнокко)
12:45-13:15 Основни похвати при ултразвуково насочвани интервенции: как да бъде избрана траектория и как да бъде направлявана иглата? (д-р Н. Дамянов)
13:15-14:15 Обяд
14:15-15:15 Ултразвуково насочвани интервенции при остеоартрит:кои медикаменти да използваме и подобрява ли ефикасността ултразвуковия контрол (Р. Несторова)
15:15-16:15 Ултразвуково насочвани интервенции при артрит:  кои медикаменти да ъдат използвани и подобрява ли ефикасността ултразвуковия контрол (П. Тодоров)
16:15-16:45 Ултразвуково насочвани интервенции при локални патологии на меките тъкани: кои съединения да използваме и подобрява ли ефикасността ултразвуковия контрол (М. Мицу)

Ден 2 (събота, 27 май 2017 г.)

9:00-10:00 Техники при ултразвуково насочвани интервенции: (вътреставни и околоставни): раменна, лакетна,  ТБ , колянна, скочна и петна става(д-р Н. Дамянов)
10:00-11.00 Техники при ултразвуково насочвани интервенции: китка и ръка, МТФ стави, сухожилия, ентези (М. Мицу)
11:00-11:30 Издаване на сертификати и заключителни коментари - Р.Рашков, Н.Дамянов, М. Матучи Чериник
11:30-12:00 Кафе пауза
GUNA
12:00Откриване на срещата
12:15 Лечение в малки дози,нова парадигма в медицината
Председатели:Р.Рашков, М. Матучи Чериник
12:15-13:00Основи и принципи при ниските дози цитокини, нова парадигма в медицината (д-р М. Матучи Чериник, Италия)
13.00-14.00 Обяд
14.00-14.45Лечение с ниски дози в ревматологията(д-р Матучи Чериник, Италия)
15.00ГУНА терапия при мускулно-скелетни заболявания

Модератори: Р.Рашков, М. Матучи Чериник
1.            Какво са медицински устройства – Проф. Вигано
2.            Как да използваме медицински устройства в ревматологията – д-р Р. Несторова
3.            Как да използваме MD  при рехабилитация, методът Гунафореза
17:00Заключения

Регистрация

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ДЕЛЕГАТИ
Регистрационна такса – 200 евро без вкл. ДДС
 
РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА ЗА ДЕЛЕГАТИ ВКЛЮЧВА:

  • Участие в пленарните сесии на курса
  • Достъп до медицинската изложба
  • Делегатски комплект
  • Кафе паузи
  • Обеди
  • Вечеря – 26 май 2017 г.
  • Вечеря – 27 май 2017 г.
 
Регистрационният формуляр е достъпен и на страницата на CIC Ltd. - www.cic.bg

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ И ДЕПОЗИТ ЗА ПЪРВА НОЩУВКА МОГАТ ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ:
Чрез банков превод на:
Банка: УниКреди Булбанк АД
Клон: Света София
BIC: UNCRBGSF IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
 “Компания за международни конгреси“ ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конгреса – CLINLAB.
В офиса на CIC Ltd.:
 София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2