НАЧАЛО » Събития | регистрация » XI Национална конференция по Клинична лаборатория

Информация за събитието

Регистрация

XI Национална конференция по Клинична лаборатория

Покана

Уважаеми колеги,
 
В качеството си на председател на Българското дружество по клинична лаборатория, най-сърдечно ви каня да участвате на XI Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие. Събитието ще се проведе в Гранд Хотел Пловдив, в периода 27 – 29 септември 2018 г.
 
Конференцията се характеризира с много сериозно научно и професионално равнище - синтез от брилянтни лекции на водещи чуждестранни учени, от подбрани доклади на български специалисти и форум за научен и професионален обмен на всички участници. Ще проведем и отчетно-изборно събрание за приемане на актуализиран устав на дружеството.
Нека да обединим усилията си за професионално усъвършенстване, за още по-ползотворно партньорство с индустрията, за подобряване на грижата за болните и за още по-успешна практическа реализация.
 
Ще Ви очаквам в гр. Пловдив, за да превърнем заедно Националната конференция на дружеството в най-значимото за годината научно-професионално събитие.
 
Проф. д-р Добрин Свинаров, дмн
Председател на
Българското дружество по Клинична лаборатория

Основни теми

 • Акредитация и лабораторен мениджмънт
 • Осигуряване на качеството
 • Молекулярна диагностика
 • Биохимични маркери на сърдечно-съдовите заболявания
 • Липиди и липопротеини
 • Костни маркери
 • Лабораторна ендокринология
 • Хематология и коагулация
 • Имунология
 • Белтъци и протеомика
 • Туморни маркери
 • Електролити и микроелементи
 • Терапевтичен лекарствен мониторинг и токсикология
 • Изследвания при леглото на болния 

Резюмета

Моля, изпратете своето резюме за одобрение на следния мейл: clinlab@cic.bg
Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад или електронен постер. Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани и приети от научния комитет на конференцията.
Ще получите потвърждение за полученото резюме по e-mail от електронния адрес, на който е изпратено резюмето.

Краен срок за изпращане: 29 юни 2018