НАЧАЛО » Събития | регистрация » XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината

Информация за събитието

Регистрация

XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината

Покана

Уважаеми колеги,
 
За мен е удоволствие, че отново имам честта да Ви поканя от името на Българската асоциация по ултразвук в медицината и лично от свое име, на предстоящия XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината в периода 13 - 16 септември 2018 г., който ще се проведе в Конгресен център на клуб Ривиера, к.к. Златни пясъци.
 
Ежегодният конгрес по ултразвук предоставя възможност на водещи специалисти в ултразвуковата диагностика да предадат безценен опит и познания на експерти в различни области на медицината. Форумът цели да развива общността на Българската асоциация по ултразвук в медицината, като всяка една от научните сесии по време на конгреса ще засегне актуални теми от съвременната медицинска практика. Не на последно място фирмената изложба обединява водещи компании с последните технологични постижения в медицинска апаратура за ултразвукова диагностика и фармацевтични достижения.
Вярваме, че за поредна година срещата ни по време на конгреса по ултразвук в медицината ще допринесе с нови контакти, полезни научни открития и ще помогне за развитието на медицината в България.
 
Желаем на всички успешно участие в конгреса и Ви очакваме през 2018 година!
 
С уважение,
 
Д-р Румяна Митова
Председател на Българска асоциация по ултразвук в медицината

Основни теми

 
 • Гастроентерология
 • Ревматология
 • Нефрология
 • Рентгенология
 • Урология
 • Акушерство и гинекология
 • Ендокринология
 • Ангиология
 • Неврология
 • Анестезиология
 • Кардиология
 • Ортопедия и травматология
 • Пулмология
 • Обща медицина
 • Хирургия

Регистрация

Ранна такса до 15 май 2018г.:
 • Членове на БАУМ - 100 лв.
 • Нечленове на БАУМ - 180 лв.
 • Специализанти/докторанти** - 60 лв.
 • Студенти* - 30 лв.
Късна такса след 15 май 2018 г./ на място
 • Членове на БАУМ - 150 лв.
 • Нечленове на БАУМ - 230 лв.
 • Специализанти/докторанти - 60 лв.
 • Студенти* - 30 лв.
Училище по ултразвук:
 • Членове на БАУМ - 100 лв.
 • Нечленове на БАУМ - 120 лв.
 • Специализанти/докторанти - 100 лв.
Регистрационната такса за участие на делегати в конгреса включва:
Участие в пленарните сесии на конгреса, достъп до медицинска изложба, делегатски комплект, сертификат, кафе-паузи, вечеря.
 
*Регистрационната такса за участие на специализанти/докторанти в конгреса включва:
Участие в пленарните сесии на конгреса, достъп до медицинска изложба, делегатски комплект, сертификат, кафе-паузи.
 
**Регистрационната такса за участие на студенти в конгреса включва:
Участие в пленарните сесии на конгреса, участие в Училище по ултразвук, достъп до медицинска изложба, делегатски комплект, сертификат, кафе-паузи.
 
Регистрационна такса за членове, имат право да платят заплатилите членски внос за 2018 г.
Членският внос ( 30 лв. )може да бъде платен чрез превод на банковата сметка на БАУМ: IBAN BG39UBBS84231010822911.
За повече информация, моля посетете уеб сайта на дружеството:
baum-bg.org

Регистрационният формуляр е достъпен и на страницата на CIC Ltd. www.cic.bg. http://reg.cic-pco.com/ultrasound2018/

Резюмета

Краен срок за изпращане: 15 май 2018 г.
 

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет на събитието. Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 300 думи и се състои от цел, материали и методи, резултати, изводи и заключение. Абстрактите се изпращат в електронен вид на адрес rumi.mitova@gmail.com

 

Сертификати

Сертификатите за участие в конгреса и в Училището по ултразвук ще бъдат изпращани в електронен формат по e-mail.