НАЧАЛО » Събития | регистрация » XXVII Национална конференция по неврохирургия

Информация за събитието

  • 11.10.2018 - 13.10.2018
  • София, Хотел Балкан
Регистрация

XXVII Национална конференция по неврохирургия

Покана

Уважаеми колеги,

В качеството си на председател на Българското дружество по неврохирургия с удоволствие
бих искал да ви поканя на XXVII Национална конференция по неврохирургия. Събитието
ще се проведе в София Хотел Балкан, разположен в сърцето на столицата, в периода 11 - 13
октомври 2018 г.

Организацията на тазгодишното издание на форума е поверено на колегите от Клиниката
по неврохирургия на болница „Токуда“, които ще бъдат наши любезни домакини в гр.
София.

През годините всички ние се уверихме, че ежегодните конференции на българската
неврохирургична общност играят важна роля за развитието на неврохирургичната наука
и практика. Изработването ежегодно на смислена научна програма не е лесна задача,
качеството на предлаганата за програмата на конференциите научна продукция е в
ръцете на самите членове на дружеството. Надяваме се на вашата висока и съобразена със
сроковете активност при изготвяне на научни съобщения, които да бъдат публикувани в
списание „Българска неврохирургия“. От друга страна, конференцията предоставя много
възможности за дискусии и неформални срещи по време на социалните събития.

Бих искал също така да напомня на всички членове на дружеството, че в рамките на
тази конференция, съгласно устава на сдружението ни, ще се проведе отчетно-изборно
събрание за нови ръководни органи за времето на следващия тригодишен мандат.
Ще се радвам да се срещнем отново, за да споделим опит и идеи.

С уважение,
Проф. д-р Марин Маринов, дмн
Председател на Българското дружество по неврохирургия

Основни теми

  • Краниобазална неврохирургия
  • Щадящи оперативни техники при гръбначно-мозъчна патология – настояще и бъдеще
  • Вария

Регистрация

Регистационни такси за участие в конгреса:

Ранна такса членове до 10 август 2018г.: 260 лв.
Ранна такса нечленове до 10 август 2018г.: 350 лв.
Ранна такса за професионалисти по здравни грижи, студенти и специализанти до 10 август 2018г.: 130 лв.
 
Късна такса членове до 7 септември 2018г.: 320 лв.
Късна такса нечленове до 7 септември 2018г.: 400 лв.
Късна такса за професионалисти по здравни грижи, студенти и специализанти до 7 септември 2018г.: 180 лв.
 
Такса на място за членове след 7 септември 2018г.: 380 лв.
Такса на място за нечленове след 7 септември 2018г.: 450 лв.
Такса на място за професионалисти по здравни грижи, студенти и специализанти след 7 септември 2018г.: 200 лв.
 
Регистрационният формуляр е достъпен и на страницата на CIC Ltd. www.cic.bg 
http://reg.cic-pco.com/bns2018neurosurgery  
 
Ако имате нужда от настаняване, моля, свържете се с нас:
Диана Иванова
тел: 02 892 08 08
e-mail: divanova@cic.bg
 
Хотелската резервация е валидна само след регистрация за участие и заплащане на депозит първа нощувка, ако има заявена такава.
 
АНУЛАЦИИ:
 
Писмено анулиране на заявената ранна такса е възможно до 7 септември 2018 г. при възстановяване на 50% от заплатената сума. За анулации след тази дата, суми не се възстaновяват.
 
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ И ПЪЛНО ПРЕДПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАЯВЕНО НАСТАНЯВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ:
В офиса на CIC Ltd.:
гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
тел: 02 / 892 08 08
 
Чрез превод на:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, ул. Княз Алек сандър Батенберг I № 12
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
BIC/ SWIFT: UNCRBGSF
Получател: Компания за международни конгреси ООД

Резюмета

Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад или електронен постер. Всички изпратени научни съобщения ще бъдат разгледани от научния комитет. Официални езици на конференцията: български и английски език.

Моля, изпратете вашето резюме на e-mail: bns2018neurosurgery@gmail.com 
Краен срок за изпращане: 1 септември 2018 г.