КОМПЛЕКСНА ЛОГИСТИКА НА ДРУЖЕСТВА


Дългогодишният ни опит в организацията на медицински конгреси и конференции, както и стабилните партньорства, създадени във фармацевтичната индустрия през годините, ни дават възможност да разбираме клиентите ни наистина добре и да допринасяме за надграждане на научноизследователската им дейност. Нашият конгресен ноу-хау интегрира необходимите ресурси за подпомагане стратегическото развитие на медицински дружества и асоциации. В работата ни се стремим да допринасяме за разрастване на общността им, да подпомагаме имиджа и общественото признание и международната им дейност.СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Стратегически анализ и перспективи за развитие
 • Маркетинг и комуникации
 • Управление на репутацията
 • Програми за лидерство и развитие на членовете на дружеството 
 • Подпомагане на публичната научна дейност – организиране на конгреси, конференции и срещи
 • Поддържане и развиване на комуникационните канали на дружеството
 • Техническо & IT обслужване, дигитални решения и иновации
 • Програми за привличане, ангажираност и развитие на членовете
 • Връзка с партньори и спонсори
 • Социална отговорност
 • Неформални дейности
 • Съдействие за административното  управление и ежедневни комуникации

ДОВЕРИЕ

Благодарни сме за доверието на медицинските дружества и асоциации в областта на:

Алергология; Белодробни болести; Гинекология; Главоболие и болка; Гръдна, сърдечна и съдова хирургия; Дентална медицина; Детска хирургия; Диабет; Епидемиология; Епилепсия; Инфекциозни болести; Кардиоторакална рентгенология; Кардиохирургия; Клинични изпитвания; Клинична лаборатория; Миниинвазивна хирургия; Неврология; Невропсихофармакология; Неврорехабилитация; Неврохирургия; Нефрология; Онкология; Ортопедия и Травматология; Остеопороза и Остеоартроза; Оториноларингология; Офталмология; Паразитология; Патология; Педиатрия; Пластична, реконструктивна и естетична хирургия; Професионални болести; Психиатрия; Радиология; Ревматология; Спортна медицина и кинезитерапия; Трансфузиология; Тъканни банки; Ултразвук; Фармакология; Физикална медицина и рехабилитация; Хематология; Хирургия

ЕКСПЕРТИЗА ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ

Основен приоритет в дейността ни са партньорствата с представители на фармацевтичната индустрия, които създадохме и развиваме от основаването на компанията. Отнасяме се с отговорност към етичните регулации във фармацевтичния сектор и с изключително внимание към специфичните нужди на всяка компания. Отделяме специално внимание на всеки наш партньор и се стремим с коректност и прецизност да създаваме мост между науката и бизнеса. За последните 15 години сме допринесли за успешното провеждане на над 2000 сателитни симпозиума, фирмени презентации и представяния. Благодарни сме за доверието на: